Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to sieć instytucji otoczenia biznesu działających głównie na rzecz przedsiębiorstw sektora MŚP, której celem jest pomoc w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Obecnie sieć EEN zrzesza ponad 580 instytucji (izby handlowe i przemysłowe, centra technologii, instytucje naukowe, agencje rozwoju regionalnego itp.) z ponad 47 krajów.  Sieć EEN stanowi kontynuację działania Innovation Relay Centres (IRC) oraz Euro Info Centers (EIC). Insytucje zrzeszone w raamch sieci EEN świadczą usługi usługi informacyjne i doradczez zakresu wspierania międzynarodowego transfeu technologii, zakładania i prowadzenia działalności poza granicami kraju, poszukiwania i pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji, itp. Enterprise Europe Network powstała jako jedno z działań przewidzianych w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).


Instytucje zrzeszone w ramach EEN funkcjonuja w ramach konsorcjów. W Polsce istnieją 4 konsorcja EEN, a konsorcjum Polska Poludniowa tworzą:

Swoim zasięgiem konsorcjum Polska Południowa obejmuje województwa:
Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie.


Oferta sieci Enterprise Europe Network

Oferta sieci adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim:

  • udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej
  • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie)
  • pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej (w tym uczestnictwo w 7. Programie Ramowym)

 
Kontakt z koordynatorem konsorcjum EEN Polska Południowa:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
e-mail: syska@it.kielce.pl
tel.: (41) 34 32 910

 


OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ŚCITT Sp. z o.o.EEN PRZY ŚCITT KIELCEEEN - FILM PROMOCYJNYEEN PRZY IPH KRAKÓW